DELA

Friidrotten bör samordnas

FRIIDROTT. ÅID:s friidrottsutskott som ordnade en informations- och diskussionsafton med temat ”Friidrottens framtid på Åland” i går. Enligt ordförande Tage Boman ser framtiden ljus ut.
– Intresse finns i alla fall. Med öspelen färskt i minnet kan man konstatera att det finns både publik- och funktionärsintresse, så vi ser inte mörkt på framtiden. Däremot finns det en del förändringar vi bör göra för att gå framåt.
Vad då till exempel?
– Det finns en beställning på ett bättre samarbete föreningarna emellan. När vi uppträder utåt är vi förenade som IF Åland men lokalt är vi väldigt splittrade med många små föreningar. Nu fick vi i ÅID:s friidrottsutskott i uppdrag att arbeta för en samordning av dels ekonomiska resurser, dels personresurser. Kanske vi inom friidrotten kunde föregå med gott exempel och gå ihop till en enda organisation som kunde verka för hela Åland: Kanske är det det som är slutmålet, och då kan de lokala föreningarna fungera som plantskola och sköta ungdomsverksamheten från det att barnen visar intresse för friidrott upp till 12-13 års ålder.
Vilka andra synpunkter kom fram?
– Att vi borde satsa mer på utbildning av ledare och tränare. Det finns ett sug efter det. Det kom också fram ett önskemål om en anställd tränare, en som kunde ta till vara de förmågor som vill satsa helhjärtat på en högre nivå. I dag jobbar alla våra tränare på frivillig basis.
Vilka deltog i diskussionsaftonen?
– Det var ett trettiotal personer. Det var representanter för de olika föreningarna och representanter från kommunernas fritidsnämnder. Tränare deltog också.
Kjell Krook, verksamhetsledare för Svenska Finlands Idrottsförbund, deltog väl också. Vad hade han att säga?
– Han efterlyste också ett större samarbete föreningarna emellan för att stärka friidrottsåland. När vi är en så liten ort tyckte han att det är synd att vi är splittrade i så många olika föreningar. (ml)