DELA

Föreningar i Bergsskyddet får leta nya lokaler

ALLMÄNT. Fritidsnämnden beslöt i måndags att säga upp hyresavtalen med de fyra föreningar som är verksamma i Bergsskyddet.
– Nu försöker vi hitta andra lösningar för dem, säger fritidschefen Maria Hägerstrand-Mattsson.

I dag hyr fritidsnämnden i Mariehamns stad ut fem större utrymmen i Bergsskyddet till Mariehamns bågskytteförening, Karateklubben Ogawa, Mariehamns strategiklubb och Ålands datorförening. För lokalerna betalar fritidsnämnden en internhyra till tekniska nämnden, en hyra som i budgeten för 2011 uppgår till 40.221 euro. Tekniska nämnden i sin tur hyr en del av utrymmena i Bergsskyddet av Ålands landskapsregering.
Då kommunbidraget för fritidsnämndens anslag sänkts i såväl 2011 års som 2012 års driftsbudgetar har fritidsnämnden kommit fram till att man inte längre kan hyra utrymmena i Bergsskyddet. På ett möte i måndags beslöt man därför att säga upp hyresavtalen med de verksamma föreningarna där.
– Nu försöker vi istället hitta andra lösningar för föreningarna. För Ålands datorförening och Mariehamns strategiklubb kan vi erbjuda andra lokaler inom staden. Även för bågskyttarna kan vi göra det, till exempel i Baltichallen eller i Idrottsgården, säger stadens fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson.
Hon tillägger att det är mer problematiskt att hitta en lokal till karateklubben då de vill ha ett utrymme där de ständigt kan ha sina pusselmattor utlagda.
– Det tar väldigt lång tid för dem om de ska pussla ihop mattorna varje gång de tränar.

Läs mer i papperstidningen i dag.


Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax