DELA

Folkhögskolan satsar på golf

GOLF. Ålands folkhögskola vill inom några år ha utvecklat en golfutbildning för elitsatsande elever. Redan i höst blir golf profilämne på idrottslinjen och till att börja med är såväl nybörjare som etablerade golfare välkomna att söka.
Som Nya Åland tidigare berättat ska Ålands folkhögskola göra om sin idrottslinje till hösten. Istället för att som tidigare bekanta sig ytligt med många olika idrotter kommer linjens elever att rikta in sig mer på golf. 350 timmar av nära 900 timmar ägnas åt golf i teori och praktik.
– Därtill kommer 350 timmar att ägnas åt bollspel och sedan undervisas det förstås i grundämnen som svenska och engelska. Golf blir profilämne vilket betyder att den övriga undervisningen också ska befrämja golfen, säger Hans Åkerblom, ämneslärare i idrott på Folkhögskolan.
Den åtta månader långa utbildningen startas för första gången i höst. Det finns tolv utbildningsplatser och flera av dem är lediga.
– Sista anmälningsdag är den 1 augusti. Även de som redan har sökt till andra skolor har chansen att söka till den här utbildningen. Man tar kontakt med skolan och mig direkt om man är intresserad, säger Åkerblom.

Elitutbildning
Att idrottslinjen görs om beror på att den de senaste åren lockat få elever. Åkerblom tror att man genom att nischa sig på en speciell idrott kan locka fler.
– Att det blev just golf beror dels på att samhället verkar vilja satsa på golf på Åland och då tycker vi att det borde finnas en möjlighet att utbilda sig inom idrotten och dels på att andra idrotter som exempelvis fotbollen redan är så välorganiserade, där finns ingen marknad. Golfen däremot har ingen långtgående året runtträning, något vi kan erbjuda nu, säger Åkerblom.
Till att börja med kommer golflinjen att ta emot såväl nybörjare som etablerade golfspelare. Inom några år hoppas man dock att linjen ska locka elitsatsande spelare.
– Vi börjar smått. Drömmen är att utveckla linjen till en elitutbildning, kanske en flerårig sådan, säger golftränaren Niklas Rajamäki som från hösten kommer att fungera som timlärare i golf på Folkhögskolan.
Inför hösten vill landskapsregeringen att Folkhögskolan erbjuder tolv studieplatser på idrottslinjen. Åkerblom och Rajamäki skulle hellre se att elevplatserna var färre.
– Det är ett logistikproblem. Våra bilar rymmer bara åtta personer plus chaufför och det blir många transporter mellan skolan och golfbanan, säger Åkerblom.
– Dessutom finns det inte obegränsat med plats för inomhusträning. Jag skulle hellre se en grupp om sju till åtta elever, tillägger Rajamäki.

Text och foto: MALIN LUNDBERG