DELA

Det här är idrottspolitiska programmet

Motion, idrott och hälsa.

De är ledorden i det idrottspolitiska programmet för landskapet Åland.

– Mår vi bättre och är i bättre form har det också positiva samhällsekonomiska effekter, säger utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa (Lib).
Åland är ett samhälle med en livlig idrottskultur. När den nya regeringen tillträdde efter lagtingsvalet 2015 skapades visionen om ett idrottspolitiskt program för landskapet Åland och det blev en del av regeringsprogrammet.

Det idrottspolitiska programmet innefattar än så länge endast riktlinjer som en arbetsgrupp kommer att jobba efter och utveckla.

I regeringsprogrammet står det bland annat att programmet ska definiera landskapets långsiktiga målsättningar för motion och idrott.

En parlamentarisk grupp tillsattes i februari för att ta fram riktlinjer för programmets innehåll samt utse en expertgrupp.

– Alla i gruppen representerar sig själv och sin kompetens. Vi har försökt att få ett så brett fält som möjligt, säger Asumaa.

Expertgruppens uppgift är nu att ta fram ett mer konkret innehåll för programmet.

I slutet av 1990-talet bildades Ålands Idrott för att ta över ansvaret för verkställandet av idrottspolitiken på Åland. Landskapets uppgift blev att fortsättningsvis bidra med pengar i den idrottsliga verksamheten till Ålands idrotts medlemsföreningar.

Asumaa anser att idrottens vikt i samhället i dag är större än tidigare och därför måste det bedrivas mer idrottspolitik i lagtinget.

– Många håller på med idrott och det är en profilbärande produkt för Åland både hälso- och samhällsmässigt, därför borde man också politiskt lägga lite kraft på det.

Hälsa för alla

Ledorden för programmet är motion, idrott och hälsa.

– Man brukar prata om livslångt lärande, men lika viktigt är det med livslångt tränande ända in i kaklet. Utifrån det har expertgruppen tagit fram 18 olika områden som programmet ska beakta.

Läs hela intervjun med Tony Asumaa i dagens Nya Åland!