DELA
Foto: Stefan Öhberg

Det blir ingen motorbana i Eckerö

MOTORSPORT. 3,5 år efter att Åland Ring först fått miljötillstånd för att bygga en motorbana i Eckerö, Kyrkoby har Ålands Förvaltningsdomstol (Åfd) nu upphävt tillståndet.
– Mycket beklagligt, säger Åland Rings styrelseordförande, Marcus Måtar.

Det var i september 2013 som ÅMHM beviljade Åland Ring/Åland Motor Events Ab miljötillstånd för en fordonsrelaterad aktivitetspark i Eckerö, Kyrkoby.
Därefter inkom mängder av besvär, varpå Åfd i början av 2015 upphävde beslutet och återremitterade ärendet för ny behandling.
Under torsdagen avgjorde Åfd besvären över ÅMHM:s beslut att bevilja miljötillstånd.
”Förvaltningsdomstolen upphävde tillståndsbeslutet och avslog Åland Ring ab:s ansökan om miljötillstånd”, skriver man i ett pressutskick.
”Domstolens slutsats var att verksamheten inte går att anlägga eller utöva på det sätt och i den omfattning som gjorts gällande i ansökan utan att förorsaka negativ miljöpåverkan som överskrider dels uttryckliga förbud i lag, dels den nivå av olägenhet som är att betrakta som skälig. Det väsentliga var hur verksamheten skulle sammanjämkas med värdefulla naturförekomster på området och hur oskäligt högt buller skulle förebyggas vid närbelägen bosättning”.
– Det är mycket beklagligt, säger Åland Rings styrelseordförande, Marcus Måtar.
Åfds beslut får överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, något som Åland Ring troligtvis ämnar göra.
– Vi har inte tagit något beslut ännu men jag skulle inte bli jätteförvånad om vi gick vidare med detta. Som jag ser det, ter det sig mycket sannolikt att vi överklagar, säger Marcus Måtar.
Motorbanan, eller ”den fordonsrelaterade aktivitetsparken”, var avsedd att placeras i norra delen av Eckerö, Kyrkoby, med ett verksamhetsområde om cirka 70 hektar.
Enligt ansökan skulle anläggningen bland annat innefatta en ungefär 3,5 kilometer lång ytbelagd motorbana. Motorsportverksamhet skulle ha bedrivits cirka 200 dagar om året, huvudsakligen under perioden april till och med oktober, med maximalt tio tävlingshelger per år.