DELA

De viktigaste frågorna för Ålands idrott

SPORT. Valet närmar sig med stormsteg. Men det är alltid några frågor som kommer i skymundan. Det handlar om idrottsfrågorna.
Nyan tar nu tag i ämnet och hårdbevakar partiernas idrottspolitik.
Men först ut är föreningarna. Vilka frågor anser de egentligen vara de viktigaste för idrotten på Åland?
Det visade sig att de var ganska eniga. Mer resurser. Och idrott för alla.
Nästa vecka pratar Nyan med politikerna. Kanske kommer det några svar?
Åke Björklund, ordförande IFK Mariehamn friidrott.
Vilken är den viktigaste frågan för idrotten på Åland?

– Den viktigaste frågan är att nyrekrytera tränare och ledare.
Varför det?
– Annars kör det fast. Sedan kan man ha hur mycket material som helst. Det är hög belastning på de som finns och det ideella arbetet värderas inte idag.
Vad behöver man göra konkret?
– Man har testat med att hålla kurser men det fungerade inte. Jag tror man måste rekrytera från före detta idrottare som fortsätter vara tränare. Nog försöks det. Man kan vara med, men ingen vill ta ansvar.
Hur kan en landskapsregering jobba för att locka ledare och tränare till föreningarna?
– Landskapet skulle kunna gå in och betala lite utlägg och ersättning för att locka folk att bli ledare. Det skulle kunna öronmärkas pengar till sådant. Sedan måste skolan få mera resurser.
Vad vill du att en framtida landskapsregering ska arbeta mer för?
– Man måste införa mer gymnastik i skolan och börja från grunden. Lärarna borde ges mera tid och få betalt för arbetet utanför schemat.

Dick Flöjt, verksamhetschef IF Finströmskamraterna.
Vilken fråga är viktigast för fotbollen på Åland?
– Konkret ser jag två faktorer som man måste tänka på och arbeta med för att både få barn att vilja börja spela fotboll, men också att fortsätta med denna aktivitet. Den ena är att fotbollen absolut inte får bli en klassfråga. Finansieringen av fotboll och idrott överlag är beklagligt nog ett problem som föreningar och föräldrar till aktiva barn ständigt brottas med. För stor del av finansieringen hamnar på de idrottsaktivas föräldrar och detta för med sig risken att fotbollen blir en klassfråga.
– Föreningarna har också begränsade möjligheter att få intäkter. De allra flesta föreningar är helt ideella och det finns också en gräns på hur mycket man kan belasta de som ställer upp ideellt. Blir det för mycket måsten för föräldrar och andra inom föreningen så blir det inte roligt för dem. Så min önskan och vädjan är att bidragen från landskapsregeringen och kommunerna skulle bli större. Den andra faktorn är att idrottsledare och tränare har en väldigt viktig uppgift att förmedla och lära ut idrotten med glädje och bortse från resultat.
– Så kortfattat; de viktigaste frågorna för fotbollen på Åland rör våra barn och ungdomar. Det föreningar och politiker bör eftersträva är att göra det möjligt för alla att delta, oavsett förmåga och familjens ekonomiska bakgrund. Dessutom bör man hålla i de som börjar med fotboll genom att förmedla glädje och bortse från resultat.
Vad vill du se en framtida landskapsregering arbeta för?
– Som sagt behöver man se över möjligheterna med finansieringen av idrotten. Det är inte bra om aktivitets- och medlemsavgifter blir för höga, eller om föräldrar blir bortskrämda att ingå i föreningslivet på grund av att de får för stor arbetsbelastning.
Fotnot: Dick Flöjt har valt att svara via e-post.

Fred Lindberg, ordförande IFK Mariehamn ishockey.
Vilken är den viktigaste frågan för IFK Mariehamn och ishockeyn?
– För oss skulle det vara viktigt med en annan fördelning av landskapsmedlen.
Varför då?
– Vi är den enda föreningen som håller på med ishockey och vi har spelare från hela Åland. Men de som vi får stöd för är de från Mariehamn. Det skulle vara landskapsmedel istället.
Vad hade landskapsmedlen betytt för er?
– Framförallt hade det blivit en mer rättvis fördelning.
Vad skulle ni vilja att en framtida landskapsregering arbetade för?
– Det är väl just det och på lite längre sikt en ishall till på Åland. För hela ishockeyns bredd.

Dick Lundqvist, ordförande Ålands golfklubb.
Vad är den viktigaste frågan för Ålands golfklubb?
– För golfklubben är det viktigaste just nu att få svar på om det blir en bana i Godby eller inte.
Vad händer i frågan för tillfället?
– Vi kommer snart att träffa representanter för gruppen och det finns en klumpsumma för hela anläggningen.
Vad hade en ny bana betytt för er?
– Den stora frågan är om man får ekonomin att snurra runt. Det är klart att det blir tyngre med en tredje bana.
Vad vill du se att en framtida landskapsregering arbetar för?
– Om de kan påverka våra bidrag och det är viktigt för alla ideella verksamheter. Den kan väl inte göra så mycket men vi har en stor juniorverksamhet och vi skulle behöva mer pengar för juniorerna och elitverksamheten.
En ny landskapsregering skulle kanske också kunna se lite mer positivt på en ny bana och sätta till lite pengar.

Eva Fellman, ordförande Ålands judoklubb.
Vilken är den viktigaste frågan för Ålands judoklubb?
– Viktigt för oss är Idrottsgårdens framtid.
Vad är det ni vill veta?
– Vad blir det av den? Det är olyckligt om de tar bort den. Hur ställer sig politikerna till det här?
Var ska ni träna om den försvinner?
– Ärligt talat vet jag inte.
Vad vill du se att en framtida landskapsregering arbetar för?
– Det jag tycker är barnens framtida hälsa. Det är olyckligt att gymnastiken tas bort så tidigt från skolan.
Vad bör göras?
– Det bör införas mer idrott istället för att plocka bort.
Syns det i er verksamhet att barn rör på sig mindre nu förtiden?
– Man ser barn som kommer till idrottsverksamhet att de har sämre kondition är tidigare. Vad ska vi göra åt det här?

Lennart Åkerblom, ordförande Ålands sportskytteförening.
Vilken är den viktigaste frågan för Ålands sportskytteförening?
– Vi vill att de ska kämpa för att åldersgränsen för vapen fortsätter vara 15 år.
Vad händer i frågan just nu?
– Just nu avvaktar vi. Finska regeringen har påpekat att förslaget inte är bra. Men jag tror inte det är något våra politiker kan påverka.
Är det någon annan viktig fråga?
– Vi är alla måna om att driva vår verksamhet vidare och jag tror inte det inverkar så mycket vem som kommer till makten.
Vad vill du att en framtida landskapsregering ska arbeta för?
– Vi har anläggningar till Ö-spelen som ska färdigställas och vi kämpar med detta, men det är inte lätt att få det gå ihop ekonomiskt. Vi skulle vilja få resurser för material till anläggningarna.
Hur ser det ut på den fronten nu?
– Anläggningarna bör inte stå färdiga veckan innan utan nu till våren.
Och ekonomiskt?
– Visst hoppas jag på pengar till just detta precis som det lovades.

Jani Westerlund, sportchef Ålands idrottsförbund.
Vilken är den viktigaste frågan för idrotten på Åland?
– Det viktigaste är att förbättra samhällsstödet så att alla får samma möjlighet att idrotta. En förutsättning för detta är anläggningar. Vi behöver kanske inte nya men vi måste utveckla de befintliga.
Hur ser det ut på den fronten just nu?
– Det ser egentligen ganska bra ut med fotbollsplanen i Jomala och ny golfbana och med tanke på Ö-spelen 2009 är det mycket som uppdateras.
Vilka andra frågor är viktiga?
– Det behövs ett starkt stöd för att trygga den den lokala idrottsrörelsen och utveckla idrottsföreningarna. Det handlar om finansiella resurser för att kunna ha mer verksamhet.
Vad vill du att en framtida landskapsregering ska arbeta för?
– Det är på gång en hel del. Bland annat en utredning om att alla människor ska ha råd att idrotta på lika villkor. Vissa idrotter är dyrare än andra och alla ska ha möjlighet till att till exempel rida till ett vettigt pris. Man skulle kunna subventionera de dyrare verksamheterna. Det är en möjlighet.
Vad finns det mer för alternativ?
– Det beror på vilken idrott det är och på vilken nivå. Den allra viktigaste stommen är barn och ungdomarna. Här behövs både utbildning och finansiellt stöd. Det är enorma ideella insatser som görs och man kan inte ta på sig hur mycket som helst. De bör se till att man delvis kan ersätta de här insatserna.
Finns det några andra problem som måste lösas?
– Ålands geografiska läge gör utgör ett problem. Man är bunden till rederier och flyg men jag tycker vi har lyckats lösa det och alla vill hjälpa till. Men åländska idrottslag och idrottare betalar mycket mer än till exempel för fastlandet och i Sverige.