DELA

Budohus ska diskuteras i stadsstyrelsen

KAMPSPORT. När stadsstyrelsen sammanträder i kvälll finns en motion gällande förverkligande av ett budohus i Mariehamn med på föredragningslistan.
– Det finns ett behov av specifika och ändamålsenliga träningslokaler för budosporten, skriver motionärerna.

Stadsfullmäktigeledamot Pia Aarnio med flera har lämnat in en skrivelse där man föreslår att staden utreder möjligheterna för att förverkliga ett budohus i Mariehamn.
Undertecknarna av motionen konstaterar att lokalfrågan varit ett ständigt och återkommande bekymmer för de exempelvis judo- och karateföreningen i staden.
Vidare skriver man att andra idrotter kan använda en budohall då mattorna på golvet är ett fördelaktigt underlag – men att budosporterna inte kan använda lokaler som gymnastiksalar och hallar för sina ändamål.
Inför mötet i kväll föreslår stadsdirektören att stadsstyrelsen remitterar motionen till fritidsnämnden för beredning i samråd med fastighetsförvaltningen.

Läs mer i dagens papperstidning.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax