DELA

BK Smash oroas av byggplaner

Inom badmintonklubben Smash är man rädda för att bli åsidosatta när gymnasternas hoppgrop planeras. De hoppas nu att frågan skjuts på framtiden.
När Bollhalla byggdes fanns sex badmintonbanor i anläggningen, i dag finns tre kvar.
Under beredningen av hoppgropsärendet har fritidsförvaltningen frågat BK Smash hur de ställer sig till att bedriva sin verksamhet i Strandnäs skola eller i Baltichallen.
Klubben svarade att de vill fortsätta med sin verksamhet i Bollhalla och fritidsförvaltningen delar deras åsikt om att Bollhalla är den mest lämpade lokalen för badmintonspel med tanke på takhöjd, golvkonstruktion och belysning.
BK Smashs ordförande Per-Erik Wickström hoppas nu att byggandet av en hoppgrop skjuts på framtiden.
– Nu i pengakrisens tid borde de budgeterade medlen sparas så att man kan hitta en bättre lösning där alla sporter blir nöjda, konstaterar han. (ml)