DELA

ÅU:s skuldberg stannar på 123.000

FOTBOLL. Åland United skulder kommer att växa till 123.000. Den beräkningen gör klubben när de nu lämnar in en ansökan om bidrag och lån till landskapsregeringen.
Åland United har lämnat in en ansökan till landskapsregeringen om medel för att täcka upp sin stora förlust.
– Med anledning av deras ostadiga ekonomi har de ansökt om största möjliga bidrag och/eller lån, säger Jan-Ole Lönnblad, byråchef på kulturbyrån.
I de handlingar som klubben lämnat in till landskapsregeringen redogör de för de uppkomna skulderna från 2010, 40.000 euro, och kostnaderna hittills för 2011, 44.000.
– 88.000 finns de facto nu, sedan beräknar klubben att det tillkommer kostnader på ytterligare 35.000 euro, då stannar summan på 123.000, säger Lönnblad.
Om Åland United får något bidrag kommer det att handla om PAF-medel.
– Det kommer dröja några veckor innan klubben får besked eftersom man nu håller på med arbetet med budgeten för 2012, säger Lönnblad.

Dan Sjöblom