DELA

ÅU får inte bli Jomalaförening

FOTBOLL. Åland United har ansökt om att få status som en Jomalaförening. Kommunstyrelsen säger nej.
Enligt Jomala kommuns praxis har föreningar registrerade i Jomala möjlighet att nyttja kommunens idrottsanläggningar till en lägre taxa än föreningar registrerade i andra kommuner. Åland United har lämnat in en anhållan om att få status som en Jomalaförening men kommunstyrelsen säger nej med motiveringen att ÅU är registrerad i en annan kommun.
Åland United har också lämnat in en anhållan om verksamhetsbidrag för 2012. Även där fick man avslag eftersom Jomala bara beviljar kommunalt bidrag till föreningar med annan hemort än Jomala om det bedriver en verksamhetsform som inte utövas av någon Jomalaförening.

Sponsoravtal
ÅU har även ansökt om att få nedskriva eller avskriva den skuld på drygt 2800 euro som klubben har till Jomala kommun. Nu föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige istället ingår ett ettårigt sponsoravtal med Åland United så att hälften av skulden erläggs i form av att Jomala kommun får annonsutrymme i ÅU:s programblad, på hemsidan samt som personlig spelarsponsor.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax