DELA

Åtgärder mot berusade öspelsledare

FOTBOLL. Efter öspelens avslutningsfest riktades det kritik mot tre av fotbollsledarna. ÅFF har nu beslutat att inte tilldela två av ledarna fortsatta uppdrag inom ÅFF fram till utgången av 2016.
Ålands Fotbollförbund skickade i tisdags ut följande pressmeddelande:
”Ålands Fotbollförbund har vid sitt senaste styrelsemöte diskuterat den kritik som kommit mot tre av våra ledare i samband med Ö-spelens avslutningsfest.
Styrelsen har konstaterat att ledarna varit berusade vilket ÅFF starkt tar avstånd från och anser det mycket olämpligt speciellt med tanke på att det fanns minderåriga med i de åländska fotbollstrupperna. Ledarnas uppträdande är helt mot den drogpolicy som ÅFF sedan tidigare har fastställd.
Det kan konstateras att två av ledarna endast hade ett tidsbundet avtal som redan gått ut. Dessa två ledare kommer inte att tilldelas fortsatta ledaruppdrag inom ÅFF fram till utgången av år 2016. Den tredje ledaren, som har ett ordinarie anställningsförhållande hos ÅFF, tilldelas en skriftlig varning. Dessutom kommer en diskussion att hållas med personen, om och hur motsvarande uppdrag ska skötas i framtiden.” (ds)