DELA

Ännu inga beslut om trav på Åland

Inga besked om framtiden för lunchtrav på Åland kan ges i nuläget. Risken är dock överhängande att loppen försvinner från Ålands travbana.
Svenska travförbundet ska minska antalet travdagar i Sverige och de lopp som ska planeras in kommer därför läggas på svenska banor. Detta säger Magnus Rundgren som är tävlingschef på Svenska travförbundet.
– Det är först och främst de svenska banorna som är med och delar på loppen, säger han. Men får vi inte in alla lopp i programmet står Åland på tur.
Rundgren påpekar samtidigt att samarbetet med Ålands travbana fungerar perfekt och att de är en alldeles utmärkt ersättare för de svenska banorna. Anledningen till de indragna loppen har heller inte med ekonomiska problem att göra.
Svenska travförbundet håller möte i slutet av september och i mitten av oktober räknar Rundgren med att planeringen inför nästa år ska vara färdig. (jl)