DELA

Åland United får stöd för Europaspel

FOTBOLL. Landskapsregeringen föreslår i budgeten för 2010 att Åland United bör få ett bidrag på 30.000 euro för att täcka kostnaderna för spel i Europa nästa år.
Tack vare segern i årets damliga har Åland United kvalificerat sig för spel i UEFA:s Women’s Champions League 2010 och när landskapsregeringen presenterade budgeten för 2010 i dag fanns ett bidrag till klubben med i förslaget. Landskapsregeringen vill ge 30.000 euro ur penningautomatmedel till Åland United för att täcka klubbens Europaspelskostnader. Det slutgiltiga beslutet tas i lagtinget.
Landskapsregeringen föreslår också ett understöd på 30.000 euro för beachvolleybollturneringen Paf Open 2010.
– Understödet kan utbetalas till Ålands volleybollförbund mot ansökan och under förutsättning att evenemanget ordnas på Åland sommaren 2010, skriver man i budgetförslaget.

Kommunal verksamhet
65.000 euro öronmärks för att organisationer och kommuner ska kunna skaffa nya idrottsredskap och -anläggningar och ett anslag på 1.105.000 euro föreslås som understöd för idrottsorganisationers verksamhet. Anslaget överförs till Ålands idrottsförbund och meningen är att 755.000 euro ska användas för verksamhetsbidrag till föreningar och organisationer, 165.000 euro ska användas för idrottsförbundets administration inklusive löner samt kostnader för motion på recept och 185.000 euro ska användas för övrigt utvecklingsarbete, resebidrag, stipendier och fortbildning för tränare.
Dessutom föreslås ett anslag om 654.000 euro för landskapsandelar för kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet.

MALIN LUNDBERG

malin.lundberg@nyan.ax