DELA

Åland ring har fått miljötillstånd för motorbana

ÅMHM:s prövningsnämnd har beviljat Åland Ring/Åland Motor Events Ab miljötillstånd för en fordonsrelaterad aktivitetspark i Kyrkoby, Eckerö. Det uppger man i ett pressmeddelande i dag.
ÅMHM skriver i sitt pressutskick att verksamhetsutövaren har ”påvisat tillräcklig kunskap och att denne är organiserad på ett trovärdigt sätt”. Myndigheten konstaterar vidare att Åland Ring/Åland Motor Events Ab uppfyller kravet om verksamhetens organisation enligt sjunde paragrafen i miljöskyddslagen. ”Med beaktande av områdets planläggningssituation, avståndet till bosättningen samt begränsningarna i tillståndsvillkoren anses användningen av aktivitetsparken inte orsaka förorening av miljön eller oskäligt besvär för närområdet” skriver man.
Miljötillståndet förenas med villkor som i viss mån begränsar verksamheten. Villkoren som ställs upp i tillståndet gäller bland annat öppethållningstider, buller, yt- och grundvatten samt egenkontroll.
Innan verksamheten får påbörjas krävs att det lämnas in en egenkontrollplan som godkänns av ÅMHM. (ml)