DELA

Åland ring: ”Framtiden för projektet är säkrad”

MOTORSPORT. Åland ring ska göra en riktad emission av A-aktier till en investerargrupp som tar över merparten av ägandet i bolaget. Därmed är framtiden för projektet säkrad, skriver vd Danne Sundman i ett pressmeddelande.
Åland Ring – Åland Motor Events AB höll ordinarie bolagsstämma i söndags. På stämman behandlades bland annat fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet och val av styrelse för bolaget.
– Dessutom beslöt stämman om riktad emission av A-aktier till en investerargrupp som nu tar över merparten av ägandet i bolaget, skriver vd Danne Sundman i ett pressmeddelande.
Investerargruppen består av 10 personer. Gruppen ska delfinansiera köpet av det markområde på vilket bolaget planerar att förverkliga en fordonsrelaterad aktivitetspark och har för avsikt att driva projektet vidare i syfte att förverkliga det.
– I och med detta är framtiden för projektet säkrad och processen mot ett förverkligande går vidare. Den nya styrelsen kommer att konstituera sig under nästa vecka varpå bolaget kommer att kommunicera mer angående investerargruppen, skriver Sundman. (ml)