DELA

ÅIF satsar på nya projekt

IDROTT. Ålands idrottsförbund höll Idrottsting förra veckan och spikade en verksamhetsplan som bjuder på flera nyheter.
Nästa år satsar man mer individuellt på sina medlemmar och lyfter upp ungdomsidrotten.
Idrottstinget lockade 14 av de drygt hälften bidragsberättigade medlemsföreningarna till Ålands idrottsförenings Idrottsting som arrangerades i torsdags. Vid mötet fastslog man bland annat budget, styrelse för 2009 och den nya verksamhetsplanen.
– Budgeten ser något annorlunda ut än den som står i regeringens förslag, men det är en omprioritering som vi har möjlighet att göra. Men vi jobbar bara med prognoser, ingenting är klart förrän det klubbas i ”borgen”, säger sportchef Jani Westerlund.
Klart är däremot hur ÅIF vill utveckla sin verksamhet nästa år.
– Det är lite nya, fräscha tankar. Vi har utvecklat vår verksamhetsplan mot tidigare år och försöker förbättra oss hela tiden och inte bara ställa allt på medlemsorganisationerna, säger Westerlund.

Involvera ungdomar
Två nya projekt som klubbades är ett ungdomsparlament samt Kvalitetsutveckling inom idrotten (KUI) 2009-2011.
– Tanken är att arrangera ett ungdomsforum där man kan diskutera olika intressanta teman. Det idrottsforum vi arrangerar varje år riktar sig mer till ledare, föräldrar och styrelsemedlemmar, på det här sättet vill vi nå ungdomarna själva, säger utbildningsansvariga Lena Eriksson vid ÅIF.
Förslaget är att ungdomsparlamentet arrangeras vartannat år och utgår från ungdomarnas eget intresse.
– Efter första parlamentet får vi utvärdera om det är en bra form. Men målet är att involvera ungdomarna själva.
Nästa höst är det planerat att det första parlamentet blir, tills dess är tanken att en arbetsgrupp ska planera samlingen.
– En av de vanligaste orsakerna till att ungdomar inte engagerar sig är att de inte blir tillfrågade och känner sig utvalda, säger Lena Eriksson.

Inspireras av andra
Vid Upplands idrottsförbund finns ett ungdomsråd som ÅIF planerar att inleda ett samarbete med.
– Vi har träffat dem och inlett diskussioner. De är dessutom aktiva inom ett nationellt nätverk och jag tror vi kan inspireras av dem.
ÅIF:s andra nyhet, KUI, öppnar upp för en möjlighet att stärka medlemsföreningarnas verksamhet.
– Tanken är att hjälpa föreningarna och vara mer individuell med varje verksamhet. De flesta har sina stadgar, men vad vill man förändra? Utveckla? Göra? Vad är värdegrunden?

Stärka föreningar
Lena Eriksson säger att arbetet blir en gemensam process där ÅIF kan ge stöd till föreningarnas idéer. Redan innan Idrottstinget i torsdags anmälde motionsförbundet intresse, och fler var nyfikna efteråt.
– Det går inte att jobba med alla på ett år, men under den här treårsperioden ska det gå att beta av de flesta. Alla har kanske inte heller problem, förändringar kan innebära utveckling och att stärka den egna verksamheten som redan är bra, säger Eriksson och tillägger:
– Det ska bli spännande och det ska bli kul att jobba med!

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax