DELA
Foto: Fredrika Fellman<07_Bildrubrik>FRAMTIDSFOKUS På PRM fokuserar man på att inge ett konkret hopp inför framtiden. Från vänster står Marika Lundberg, Jessica Enros, Karolina Niskanen, Martina Lindholm-Erikson och Brittmari Storm.

PRM är spindeln i nätet

På psykiatriska rehabiliteringsmottagningen fokuserar man på individens vilja till förändring. Det är klienternas mål som styr rehabiliteringsprocessen. Att psykisk ohälsa är viktigt att prata om är hela staben överens om.

 
På psykiatriska rehabiliteringsmottagningen, PRM, har man ett nära samarbete med bland annat studiehandledare, AMS och kommunerna. Avdelningssköterska Martina Lindholm-Erikson berättar att en av PRM:s uppgifter är att hjälpa sina klienter till en meningsfull vardag. Fokus ligger på återhämtning.

– Återhämtning innebär att man skapar nya målsättningar och ny mening med sitt liv och om att växa förbi den katastrof den psykiatriska sjukdomen åsamkat, förklarar Martina.

– Vi hjälper till med att ansöka om studieplatser, söka arbete och bostad, vardagliga saker. De som söker hjälp hos oss har ofta fått sina vardagsfunktioner nedsatta på grund av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan kan leda till funktionsnedsättningar och klienten kan behöva träning, stöd eller hjälpmedel för att få vardagen att fungera igen.

Gör kartläggning

Tillsammans med klienten gör PRM en kartläggning av klientens behov av förändring till exempel gällande veckostruktur, arbete eller sysselsättning, ekonomi, sociala nätverk med mera.

– Det här är livsviktiga frågor som man ibland kan behöva få lite hjälp att få ordning på, säger socioterapeut Brittmari Storm.

Hon berättar att de flesta klienter som kommer hit redan fått sin diagnos utredd, men att man på PRM fokuserar på individen. Personen med sina ambitioner är det viktiga, inte vilken diagnos hen har. Personer har helt olika förutsättningar behov och önskningar, trots att de kan ha samma diagnos.

Därför är det viktigt att rehabiliteringsprocessen är individfokuserad, förklarar hon.

Framtiden i fokus

Man är också noga med att ta hänsyn till klienternas mål, istället för att bestämma och planera åt klienterna.

– Istället för att fråga ”vad kan du?” frågar vi ”vad vill du?”. Vi försöker att alltid ha framtiden i fokus, säger Brittmari.

Mottagningen jobbar för att bygga upp en tillit då man skapar kontakt med klienterna. Detta görs genom samtal och aktiviteter där en en relation baserad på respekt och tillit byggs upp.

– Vi rör oss mycket ute, att bygga upp en relation är ofta lättare i naturliga miljöer. Till exempel i klientens hem, på en promenad, en bilutfärd, ett cafébesök, säger Martina.

Spindeln i nätet

Staben är överens om att man på PRM försöker undvika att klienterna bollas mellan olika enheter. De försöker motarbeta fenomenet ”inte mitt ansvar” som lätt kommer fram när en ny uppgift hamnar på ens bord.

– Ibland händer det att något ligger lite mitt emellan två kategorier. Då tycker vi det är bättre att vara inkluderande och ta med allt istället för att skjuta ärendet ifrån sig, säger Martina.

Att bli länkad till rätt person är viktigt och PRM har en nyckelroll att få det snåriga systemet att fungera.

– Vi blir lite som spindeln i nätet som drar i rätt trådar, förklarar Brittmari.

En utmaning är att få det att fungera med alla kommuner. En uppgift för PRM är att att skapa kontakt mellan klienten och rätt person i klientens hemkommun.

– Kommunerna har alla olika mycket resurser, så stödet som klienterna kan få varierar och är därför inte jämlikt mellan de olika kommunerna, berättar mentalvårdare Marika Lundberg.

Viktigt ämne

Personalen på PRM poängterar att psykisk ohälsa är ett viktigt ämne att belysa. Sjuksköterska Jessica Enros berättar att depression idag är Finlands största folksjukdom.

– Den gick förbi hjärt- och kärlsjukdomar för länge sedan. Psykisk ohälsa syns inte på ytan men kan drabba vem som helst. Det viktiga är att vara öppen och prata om ämnet, säger hon.

Mottagningen har samarbete med klubbhuset Pelaren och Reseda, intresseföreningen för psykisk hälsa. Martina menar att både Pelaren och Reseda gör ett otroligt viktigt jobb i arbetet mot stigmatiseringen av psykisk ohälsa.

Del 10:

I nästa del i serien tar vi upp anhörigperspektivet och bekantar oss med familjeinterventions-modellen.