DELA
Foto: Jonas EdsvikOROADE Rita Åsbacka från intresseföreningen Reseda och erfarenhetsexperten Eva Ringwall är kritiska till förändringen av servicehemmet Mirandas verksamhet.

Oro över förändrat stödboende

Klienter och anhöriga är mycket oroade över de förändringar som pågår av det tidigare serviceboendet Miranda.

– En fungerande verksamhet med stort kunskapskapital håller man nu på och skrotar, säger Rita Åsbacka från intresseföreningen Reseda.

 
I serviceboendet Miranda på Havsgatan i Mariehamn har personer som lider av psykisk ohälsa kunnat bo i egna lägenheter, men med regelbundet stöd av anställd personal.

De anställda har samtidigt erbjudit boendestöd till personer som bor på andra ställen.

Eva Ringwall, som själv får hjälp av Mirandaenheten, och Rita Åsbacka som är anhörig till en klient, berättar om en verksamhet som tidigare fungerat väldigt bra. Det lilla personalteamet har arbetat bra tillsammans och kunnat hjälpa sina klienter att hantera vardagen.

– Med Mirandapersonalen är det dagsbehovet som styr. För mig är det att strukturera upp vardagen som inte fungerar. Om jag inte klarar av att träffa folk kan de följa med och handla till exempel, berättar Eva Ringwall.

För litet?

Men på Mariehamns stad har vissa ansett att verksamheten på Miranda varit för liten för att fungera på ett bra sätt.

På pappret är det personal motsvarande 3,86 tjänster som ska sköta verksamheten, men de senaste åren har mer personal tagits in, bland annat nattetid, vilket gjort att budgetramarna överskridits.

I maj i fjol tillsattes en arbetsgrupp som skulle göra en översyn av Mirandaboendet. I gruppen ingick bland andra stadens äldreomsorgschef, socialservicechef och boendets ledande vårdare, men däremot ingen med egen erfarenhet av att få hjälp av Miranda.

– Det är ju vi som har erfarenhet som vet vad som fungerar eller inte, säger Eva Ringwall, som även är en av Ålands tio utbildade erfarenhetsexperter.

Att vara erfarenhetsexpert innebär att man har personlig erfarenhet av psykisk ohälsa och har lärt sig att använda de erfarenheterna för att medverka till att utveckla vård och kontaktnät runt personer med psykisk ohälsa.

Förändras

I slutet av december beslutade socialnämnden att verksamheten på Miranda ska förändras. De boende i huset ska flyttas till före detta pensionärslägenheter i Johannahemmet intill Trobergshemmet, och Mirandas personal ska integreras i hemtjänsten.

I januari informerades klienter och anhöriga om förändringarna via ett kortfattat brev. Enligt brevet ska Mirandas nuvarande personalgrupp inte försvinna utan utökas. ”Kompetensen kommer att finnas kvar”, försäkrar man. Under maj tömdes Mirandaboendet och tre personer därifrån har nu flyttat in på Johannahemmet. Sex personer som bor på andra håll får också hjälp av teamet. Men från klient- och anhörighåll är man väldigt oroad över hur verksamheten håller på och utvecklas.

– Det som står i brevet börjar mer och mer likna bullshit. Gruppen kommer inte att utökas. Ledande vårdarens tjänst ska nu dras in och i stället ska en byråkrat från hemtjänsten leda gruppen. De får inte ihop det så besök uteblir. Det börjar bli helt kaos, säger Eva Ringwall.

Rita Åsbacka fick kämpa länge för att hennes anhörig skulle få hjälp via Miranda och även hon är orolig för att personalenheten vid Miranda nu håller på att försvinna in i det större hemtjänstteamet.

– Man vill ju aldrig att en bra verksamhet ska raseras. Jag är väldigt orolig, säger hon.

Den vanliga hemtjänsten fungerar inte för den grupp som lider av psykisk ohälsa, menar Eva Ringwall och Rita Åsbacka.

– När man jobbar med psykiskt funktionshindrade kan man komma hem till någon som sitter och störtgråter eller till någon som har hallucinationer. Personalen inom hemtjänsten har inte utbildning att hantera det, säger Eva Ringwall.

Eva Ringwall har tidigare fått hjälp av hemtjänsten och beskriver den verksamheten som väldigt olik Mirandas.

– Hemtjänsten kommer hem och tar hand om en medan Miranda hjälper till att få livet att fungera.

Erbjuder sig medverka

Vid ett möte med bland andra stadens äldreomsorgschef Bitti Vik och socialservicechef Cecilia Berndtsson samt representanter från psykiatriska rehabiliteringsmottagningen och Mirandahemmet har Åsbacka och Ringwall tidigare fört fram sina synpunkter, men de upplevde inte att de blev tagna på allvar. De har också tillsammans med Resedas ordförande Henrik Lagerberg skickat en skrivelse till Bitti Vik där de erbjuder sig medverka i en arbetsgrupp för utveckling och omstrukturering av Mirandas verksamhet, men inte fått något svar.

Som ett sista steg väljer de nu att prata med Nya Åland.

– Vi vill att det här ska fortsätta att vara en väl fungerande verksamhet, men allt tyder på att den nu smulas sönder. Som anhörig känner jag att jag inte orkar börja på ruta ett i det här igen, säger Rita Åsbacka.

Nya Åland har sökt socialdirektör Susanne Lehtinen och äldreomsorgschef Bitti Vik.