DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>HJÄLP I TID För att kunna sätta in rätt behandling är det förstås av stor vikt att man söker hjälp. Och gärna så tidigt som möjligt. ”Ju tidigare man får hjälp, desto bättre blir det”, säger Charlotte Jonnerby.

”Ju tidigare man söker hjälp, desto bättre”

De senaste sex åren har antalet besök på vuxenpsykiatrin ökat med nästan 1 500. Även antalet patienter har gått ökat med drygt 800 till nära 1 200. Det är långa köer till individuell terapi, men det finns andra sätt att tackla mental ohälsa på, säger sköterskan Charlotte Jonnerby.

 
Inom vuxenpsykiatrin på ÅHS erbjuds utöver terapi och medicinsk behandling bland annat stödsamtal, gruppsessioner, psykoedukation, öronakupunktur och hjälp till självhjälp. Patienter kommer till avdelningen föredragsningsvis via remiss eller direkt kontakt.

– Vi finns tillgängliga vardagar mellan 8 och 12 i telefon, säger sköterskan Charlotte Jonnerby.

Via telefon kan man få psykiatrisk rådgivning och en första bedömning.

– Om det är mestadels arbetsrelaterat eller handlar om missbruk, så kan det vara att man slussar vidare eller samarbetar med andra. Men kommer man fram till att det finns en psykiatrisk problematik så är första steget ett bedömningssamtal.

Ganska snabbt

Där kartläggs personens livssituation och man försöker komma fram till vad som är individens speciella problem och behov. Nästa steg är vanligtvis läkarbesök och det är läkaren som diagnosticerar, gör upp en behandlingsplan och startar upp eventuell medicinering. I en vårdplan kan terapisessioner ingå.

– Bedömningssamtal får man ganska snabbt, inom några dagar till några veckor. Men till psykoterapin är det väntelista.

Det kan dröja allt från 12 till 16 veckor.

– Ett annat alternativ är att vi i bedömningsteamet kan fortsätta med stödsamtal och hjälpa klienten att få struktur på tillvaron. Det gäller för alla, men är speciellt viktigt när det gäller psykisk ohälsa. Regelbunden mat, sömnvanor och motion. Vi uppmanar också till egenvård och också avslappning och mindfulness.

Viktigt i stödkontakten är också att lyssna.

– Att se individen och bekräfta dem. Själva mötet är det viktiga. En del av stödsamtalen går ut på att informera och undervisa, ge psykoedukation. Om man fått en diagnos är det viktigt att man får så mycket kunskap som möjligt om sjukdomen för att förstå.

Stärkande gruppdynamik

På frammarsch inom psykvården är också grupper.

– Gruppdynamiken är stärkande. Vi har bland annat haft depressionskola som handlar om självhjälp och förebyggande av depression genom självstudier. Man lär sig bryta onda cirklar. Tanken är att starta en ny grupp till hösten. För alla passar inte en grupp, men feedbacken har varit positiv. just erfarenhetsutbytet och att få dela med sig till varandra har en viktig helande effekt, säger Jonnerby.

Under våren har man även haft ett pilotprojekt i samarbete med Ålands intresseförening för psykisk ohälsa, Reseda, en grupp med fokus på psykopedagogiska interventioner vid bipolär sjukdom.

– Det är en patient- och anhöriggrupp, säger Jonnerby och konstaterar att grupper är tidernas melodi.

Förutom grupper, stödsamtal, information och individuell terapi erbjuder även vuxenpsykiatriska öronakupunktur vid ångest- och sömnstörningar.

För att kunna sätta in rätt behandling och erbjuda dessa möjligheter till vård är det förstås av stor vikt att man söker hjälp. Och gärna så tidigt som möjligt.

– Ju tidigare man får hjälp, desto bättre blir det.

Vid lindrig problematik kan personer vända sig till primärvården.