DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>STÖD Harriet Storsved ser att det personliga ombudet har en viktig plats, en energikälla när de egna krafterna tryter.

Hon är på klientens sida

Bolllplank, stöd, hjälp och ett lyssnande öra. Det är några av sakerna som det personliga ombudet Harriet Storsved står till tjänst med.

 

– Jag fungerar som en stöd eller resurs för personer med någon form av funktionsnedsättning eller sjukdom. Målgruppen är väldigt bred. Ett personligt ombud arbetar på klientens uppdrag. Harriets klienter tar kontakt med henne i en rad med frågor. Det kan vara allt från att prata av sig till att få hjälp med att kontakta myndigheter.

– Man kan hänvisa till rätt form av stöd eller konkret hjälpa till med skriva ansökningar och ringa samtal.

När Harriet träffar en klient delar de upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Målsättningen är att Harriet ska vara lyhörd för klientens behov och fungera som ett aktivt stöd.

– Jag ska stå på klientens sida, ge råd och stöd, slussa vidare säger Harriet, vars jobb till mycket går ut på att lyssna.

– Man ska komma fram till vad personen vill. Man bygger upp en relation och ett förtroende. Att klienten får styrkan att föra sin egen talan.

Blandat klientel

Personligt ombud är ett tre-årigt projekt som är inne på sitt andra år i Handikappförbundets regi. Sammanlagt har mellan 130 och 140 personer tagit kontakt med Harriet för kortvariga eller långvariga hjälpbehov. Klientel är blandat.

– Jag är inte mycket för att dela in i fysisk eller psykisk funktionsnedsättning men visst är det så att många som kontaktar lider av psykisk ohälsa. Jag frågar inte heller folk vad de har för diagnos, det är inte viktigt för mig. Jag strävar till att se helheten och människan bakom diagnoserna.

Varför söker de sig till dig?

– För att de känner att de inte vet vad man ska göra, var man ska börja. Det kan vara en stor härva med många saker.

Harriet ser att det personliga ombudet har en viktig plats, en energikälla när de egna krafterna tryter.

– Jag tror på de inneboende resurserna, man kan mer än man tror. För att ta fram sina inneboende resurser behöver man någon som ser en, bekräftar och stöttar. Min uppgift är att lyfta det som fungerar och inte lägga fokus på problem.

Och ibland behövs bara någon som nickar och lyssnar.

– Att bli trodd i sin egen situation är viktigt, det gäller inte minst människor med psykiska sjukdomar. Man kan se pigg och frisk ut på utsidan, men det kan vara ett kaos inombords.

DEL 6:

Tommy Eriksson har varit sjukpensionär sedan han var 24 och lidit i perioder av depressioner orsakade av en cysta i hjärnan. Nu berättar han sin historia, både för sin egen skull – och andras. ”Det är en styrka att berätta. Jag tänkte aldrig att jag skulle bli fotbollsproffs, men jag trodde heller aldrig att jag skulle bli inlagd på mentalsjukhus i två år. Vem som helst kan drabbas”.