DELA

Zandra Lundberg är skrivinspiratör

Zandra Lundberg är skrivinspiratör för 2019 års skrivtävling Skratch!

Skratch ordnas för alla niondeklassare på Åland. Zandra Lundberg besöker under en vecka i januari skolorna för att inspirera eleverna. (ke)