DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ytterligare besvär mot Pommern-beslut

Ännu ett besvär har lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol angående stadsfullmäktiges beslut att bevilja medel för byggandet av en docka till Pommern.

Det är stadsfullmäktigeledamoten Conny Nylund (Ob) som lämnat in besväret.

Nylund anser att det finns felaktigheter i beredningen av ärendet och att stadsstyrelsen undanhållit fullmäktige uppgifter som varit väsentliga för beslutet. Det handlar om att de skissritningar stadsstyrelsen beslutat om varit andra än de fullmäktige tidigare tagit del av.

Som Nya Åland tidigare berättat har även Jerker Örjans lämnat in ett besvär angående beslutet. (lb)