DELA

Yrkesgymnasiet diskriminerade sökande

Förvaltningsdomstolen underkänner Ålands yrkesgymnasiums antagningsförfarande för elever med anpassad lärokurs i grundskolan. Det framkommer av förvaltningsdomstolens avgörande idag.

Besvär hade lämnats in av en sökande till skolans informations- och kommunikationsteknikprogram inför läsåret 2015-2016. Eleven hade haft anpassad lärokurs i grundskolan och var därför enligt regelverket för antagning utesluten ur det samåländska antagningssystemet. Det enda alternativet var att söka till programmet enligt individuell prövning.

Gymnasiet hade dock bestämt att inte anta någon sökande alls enligt prövning till programmet i fråga. Ändringssökanden ansåg att förfarandet varit diskriminerande och yrkade på att få en plats på utbildningen enligt samma grunder som andra elever.

Förvaltningsdomstolen konstaterar att landskapsregeringen har rätt att fastställa grunder för antagningen för gymnasiet. Samtidigt stadgar lagen ändå att alla säkerställs lika möjligheter till antagning, enligt sin förmåga och sina särskilda behov. ”Oproportionella hinder” får inte finnas på grund av hälsotillstånd eller funktionsnedsättning.

Förvaltningsdomstolen fann flera problematiska punkter i den individuella prövningen. Domstolens slutsats var att antagningsförfarandet var olagligt. Man konstaterar att eleven utsatts för en bedömning som ”sammantaget inte innefattade tillräckliga garantier för att utesluta godtycke eller diskriminering i förhållande till ordinarie sökande”.

Ärendet återförvisades  till yrkesgymnasiet som nu ska  bestämma hur den använder sin prövningsrätt för att uppfylla de krav som följer av grundlagen.

Anna Björkroos