DELA

Yrkar på fängelse för lagtingsledamot Fredlund

Villkorligt fängelse yrkar landskapsåklagare Peter Rikberg på som straff för lagtingsledamot Fredrik Fredlund (OB), som igår stod åtalad i Ålands tingsrätt för tre fall av misshandel av sin ex-sambo.

Fredlund anmäldes av sin ex-sambo 2016 och hon ansökte även om besöksförbud. Fredlund meddelades ett års besöksförbud. Parterna förlikades dock i maj 2017 och de hade då inte längre några rättsliga yrkanden mot varandra. Det utdömda besöksförbudet hävdes då med omedelbar verkan.
Men eftersom rubriceringen misshandel faller under allmänt åtal, det vill säga att det inte kan förlikas bort, lämnades misshandelsärendet till åtalsprövning och landskapsåklagare Rikberg valde att väcka åtal.
Dom faller senare.