DELA
Foto: Stefan Öhberg

Yrkar på böter för journalintrång

En läkare på ÅHS misstänks för brott mot tjänsteplikt efter ännu ett fall av journalintrång.

Landskapsåklagare Ina Johansson kan bekräfta att det handlar om misstänkt journalintrång. Hon yrkar på böter.

– Det är frågan om ett mindre ärende, säger hon.

En stämningsansökan har lämnats in till tingsrätten och enligt schemat sker rättegången i slutet av november.

– Om jag har förstått det rätt är det i detta fall läkaren som tagit över journaler och det liknar mera ett tillsynsärende, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen.

Mera om den misstänka läkaren kan hälso- och sjukvårdsdirektören inte kommentera före domen vunnit laga kraft.

Enligt Pajunen är ÅHS patientjournalsystem mycket föråldrat och innefattar inga direkta spärrar för vårdpersonalen.

– Det finns ingen röd lampa som alarmerar ifall en anställd läser obehöriga journaler, säger Pajunen.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!