DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>EGET KONCEPT På Åland känner man sina bankrådgivare. Det gör man nödvändigtvis inte längre i storstäderna och det utnyttjar Ålandsbanken fullt ut.

Wiklöf utökar ägande i Ålandsbanken

I går köpte Wiklöf Holding Ab 30 000 B-aktier och med det blev aktiebolagets ägande större än tio procent. Hela Wiklöfkoncernen har en längre tid ägt runt tjugo procent av aktierna i banken.
Wiklöf Holding köpte igår 30 000 B-aktier i Ålandsbanken. Efter köpet äger Wiklöf Holding totalt 1 031 363 B-aktier, vilket utgör mer än tio procent. Wiklöf Holding äger 507 128 A-aktier sedan tidigare. Det utgör 10,3 procent av aktierna i banken och 8,08 procent av röstetalet på bankens bolagsstämma.

Eftersom köpet gjorde att aktiebolaget Wiklöf Holdings ägarandel överskred tio procent är banken enligt värdepappersmarknadslagen skyldig att meddela om affären och förändringarna i bankens ägandeförhållanden. Det meddelades vid niotiden igår kväll.

Hela koncernen Wiklöf Holding, alltså både de aktier aktiebolaget Wiklöf Holding äger direkt och indirekt är efter gårdagens transaktion totalt 2 510 377 aktier. Det är 16,53 procent av ägarandelen och 19,73 procent av röstandelen.

Tidigare förändringar

Den 1 juni genomfördes en fusion mellan Ålandsbanken och det riksbaserade dotterbolaget Ålandsbanken Asset Management. De tidigare ägarna i dotterbolaget kompenserades genom riktad emission av cirka 750 000 B-aktier och ett kontantvederlag på totalt 1 233 629 euro.

Nyemissionen i juni ledde till att Anders Wiklöfs, samt av honom kontrollerade bolags, ägarandel i Ålandsbanken hamnade på 19,01 procent. Nu har alltså Wiklöfkoncernen förstorat sitt ägande i banken till 19,73 procent.