DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>MEDICINSK INTRESSE Anders Wiklöf brinner för medicinsk forskning och är en av de största aktieägarna i cancerforskningsbolaget Kancera i Stockholm. Bilden är tagen vid invigningen av Mariehamnsmuseets för en dryg vecka sedan, ett annat av Wiklöfs många intressen.

Wiklöf ökar cancersatsning

Kommerserådet Anders Wiklöfs stöd till cancerforskningen växer.

Nu är han den tredje största privata aktieägaren i svenska Kancera.
Under de senaste fyra-fem åren har Wiklöf stött svensk cancerforskning genom att köpa aktier i Kancera. Nu har han, med sina 2 349 350 aktier i bolaget, klättrat från en trettonde plats på ägarlistan till en sjätte. Bara två andra privatpersoner har fler aktier.

Kancera är ett världsberömt och unikt forskningsbolag. Det bildades 2010 då forskare från flera olika instanser, bland annat från Karolinska Institutets cancerforskningscentrum (CCK), slog sina kloka huvuden ihop med den kunskap som fanns inom läkemedelsbranschen.

Kancera själv beskriver på sin hemsida samgåendet som en förening av ”industriell och klinisk kompetens när det gäller utveckling av nästa generations cancerläkemedel”.

Forskningen inriktar sig i första hand på leukemi och tumörer.

Tre projekt har kommit så långt att det är dags för kliniska tester av medicinerna. Det handlar i korthet om att angripa och förinta cancern genom att omprogrammera cancercellerna, kontrollera deras arvsmassa, stoppa deras överlevnadssignaler och strypa deras ämnesomsättning.

Det här betyder att det inom några år kan finnas medicin mot till exempel den dödliga bukspottskörtelcancern.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!