DELA
Foto: Stefan Öhberg

Wiklöf och Eriksson: 40-tal ägare har begärt ny bolagsstämma

Trygve Eriksson och Peter Wiklöf dementerar i ett gemensamt pressmeddelande påståendet att det skulle pågå en maktstrid i mellan ägarna i Ömsen.

-Möjligen kan det ses som en maktkamp mellan Ömsens tidigare ledning och dess ägare, skriver Eriksson och Wiklöf.

-Vi har tillsammans med ett 40-tal större ägare undertecknat en begäran om en extra bolagsstämma i Ömsen. Vi har gjort det med anledning av att Ömsens styrelse uppmanade Ömsens ägare att inte närvara på bolagsstämman på grund av den pandemi som råder. Många stora ägare hörsammade styrelsens önskemål och valde därmed att inte närvara. Denna situation valde andra att utnyttja för att göra en röstningskupp, fortsätter Eriksson och Wiklöf.

Läs mera i morgondagens Nya Åland.