DELA
Foto: Erkki SantamalaOLYCKSPLATSEN Det var på Klintvägen i Mariehamn som olyckan skedde på.

Dagsböter för dödsvållande

Mannen som körde bilen och backade på en kvinna så att hon föll och avled av skadorna på Klintvägen i september har dömts för dödsvållande och äventyrande av trafiksäkerheten.

Straffet är 40 dagsböter, sammanlagt 240 euro.
Mannen backade ut från en gräsmatta på Klintvägen så att bilens bakparti träffade kvinnan. Hon föll så olyckligt att hon avled.

Den dömde ”har genom sitt förfarande försummat att iaktta den omsorg och varsamhet som hade betingats av omständigheterna till förekommande av fara och skada” och hans ”beteende har varit ägnat att äventyra någon annans säkerhet”, sägs i domen.