DELA
Foto: Johan Orre

Waldorfskolan stängs vid nyår?

Efter fem års slit med ekonomin är Waldorfskolan nu så illa ute att den högst troligen stängs vid nyår.

Det enda som kan rädda skolan är frivilliga donationer.
Imme de Vries är i dag den enda läraren i skolan som i höst har bara fem elever i årskurserna ett, två och tre. På grund av den osäkra finansieringen har antalet barn minskat undan för undan.

I dag torsdag håller skolans nyvalda styrelse sitt konstituerande möte. Också den ekonomiska situationen ska diskuteras.

– Men beslutet är i princip redan fattat att vi lägger ner skolan efter höstterminen, säger Imme de Vries.

Ändå vill varken hon eller de föräldrar som är kvar ge upp.

– Vi vet att skolan är bra och vi hoppas fortfarande att det finns någon som vill donera pengar eller sponsra skolan på något sätt. Men det är nog hopplöst.

Dagiset kvar

I våras ansökte skolan om 13 000 euro för höstterminen. Men summan som landskapsregeringen beviljat är bara lite drygt 7 000 euro, baserat på antalet elever. Också kommunerna betalar för eleverna men pengarna räcker inte ändå till löner, hyra, skolmaterial och mat.

Inför nästa år finns inget anslag för Waldorfskolan i landskapets budgetförslag.

Waldorfdagiset blir kvar även om det är tufft med ekonomin också där. Nio av de elva dagisplatserna nyttjas.

Imme de Vries har utbildat sig inom waldorfpedagogiken. Också för hennes del innebär skolstängningen en utmaning – hon blir förmodligen arbetslös.

– Jag tycker att det är är allvarligt med tanke på barnen. Åland är rikt nog att satsa på en alternativ skola och jag önskar att folk skulle kunna se vad vi gör och känna våra barns glädje. Det finns nog ingen förening där föräldrarna jobbar så hårt på sin fritid, säger hon.

Hankat sig fram

Sedan skolstarten 2011 har Waldorfskolan hankat sig fram med hjälp av kortvariga finansiella lösningar. Läsåret 2014–15 fick skolan 50 000 euro i landskapsbidrag och läsåret 2015–16 uppgick landskapsbidraget till 37 000 euro.

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.