DELA

Waldorfskolan fortsätter till hösten

Med landskapsregeringens stöd kan Waldorfskolan fortsätta sin verksamhet under kommande läsår.

– Det känns bra, men vi behöver få till en långsiktig lösning, säger Waldorf Ålands ordförande Jonny Jäderholm.
Nya Åland har i flera omgångar tidigare berättat om den åländska Waldorfskolans dåliga ekonomi. Ett av problemen för skolan har varit att Mariehamns stad inte har betalat lika mycket för sina elever som de andra kommunerna har gjort. Staden har hänvisat till att Mariehamn får lägre landskapsandelar än de andra kommunerna och att man därför förlorar ekonomiskt på att betala för platser i Waldorfskolan.

Under våren har Waldorfskolan på nytt förhandlat med kommunerna om skolavgiften med målet att alla kommuner ska betala 78,5 procent av basbeloppet för en skolplats, det vill säga 7 645 euro.

Bland andra Mariehamn sade nej även till det nya avtalsförslaget, men efter ett möte med utbildningsminister Johan Ehn (MSÅ) i veckan blev det klart att landskapet kommer att skjuta till pengar så att Waldorfskolans verksamhet kan fortsätta under läsåret 2015/2016.