DELA

Waldorfföreningen vädjar om nya lösningsförslag

Representanter för Waldorfskolan lämnade under gårdagen över en skrivelse till landskapsregeringen eftersom landskapsregeringen inte beviljat skolan något landskapsstöd för kommande termin.

– Det är en osäkerhet varje sommar, säger förälder Mattias Pirholt.
Det var i maj som landskapsregeringen beslutade att ge avslag på föreningen Waldorf Ålands ansökan om ytterligare stöd. Tidigare var alla kommuner utom Mariehamn överens om att betala både de rörliga och de fasta kostnaderna för Waldorfskolbarnen, medan Mariehamn endast gick med på att stå för de rörliga kostnaderna. Eftersom kommunerna inte binds av grundskolelagen för att finansiera ersättande skolor beslutade föreningen om att söka kompletterande medel från landskapet som har lagstiftande ansvar i frågan. Medel har tidigare beviljats för föregående läsår och att nu få avslag innebär en stor ekonomisk osäkerhet för föreningens fortsatta verksamhet, eftersom man hade ansökt om 13 000 euro, säger föreningen.

Avtalsbrott

Waldorfföreningen anser att landskapsregeringen har brutit det avtal som tidigare ingåtts om att kompensera för att kommunerna inte ersätter kostnaderna för barnen. Hela övriga Norden har en lagstiftning som säkrar finansieringen för ersättande och alternativa skolor.

– Den här delen av grundskolelagen visste man om att var bristfällig redan 1995 när den klubbades igenom och eftersom vi då till följd av den inte hade möjlighet att starta någon alternativ skola trodde man inte att behovet fanns och därför har den inte ändrats, säger Waldorfföreningens presstalesperson Madeleine Harms.

Skolan planeras ändå starta som vanligt till hösten.

– Landskapsandelarna finns ju. Sedan får vi se hur långt det räcker, säger Madeleine Harms.

Mattias Pirholt har en dotter som tidigare gått på Waldorfbarnträdgården och nu ska börja första klass på skolan.

– Det innebär såklart en osäkerhet varje sommar om verksamheten finns kvar till hösten eller inte, säger han.

Inte landskapets ansvar

Kansliminister och jourhavande minister Nina Fellman (S) var den som tog emot Waldorfskolans representanter och deras skrivelse. Under mötet höjdes röster om att landskapsregeringen borde ha ett ansvar i att lösa problematiken eftersom den tidigare gått in med pengar. I övrigt är det Waldorfföreningens linje att landskapsregeringen bör kompensera verksamheten fram tills att en lag som binder kommunerna ekonomiskt är klar.

– Jag förstår att man kan uppleva det så, men landskapet har inte behörighet att ansvara för barnomsorg och grundskola, det ligger hos kommunerna, säger Nina Fellman.

I och med att utbildningsminister Tony Asumaa (Lib) är på semester säger Nina Fellman att det inte kommer att hända så mycket förrän i augusti, men hon garanterar att grundskolelagen ligger på bordet och att det är många som jobbar med den.

Madeleine Harms framhåller att man från föreningens sida önskar att dörren för vidare diskussion och förhandling öppnas igen efter finansieringsavslaget.

– I och med att skrivelsen är inlämnad är dörren också öppnad, avslutar Nina Fellman.