DELA
Foto: Jonas Edsvik

Waldorf vill säkra framtiden i ny lag

– Vi känner till åtminstone ett fall där föräldrar valt att flytta till Sverige för att trygga sina barns skolgång inom Waldorf.

Det skriver Waldorfföreningen som vill att landskapet säkrar skolans finansieringen i den nya grundskolelagen.
Den nya lagen som innebär att landskapet tar över kostnadsansvaret för ersättande skolor räcker inte för att finansiera verksamheten. Det skriver föreningen Waldorf Åland i ett brev till landskapsregeringen med anledning av den pågående revideringen av grundskolelagen..

En elev i Waldorfskolan kostar enligt föreningen drygt 21 750 euro i år. Landskapets stöd är drygt 5 290 per elev.

Föreningen konstaterar att man hittills ingått separata avtal med kommunerna om ytterligare finansiering men att långt ifrån alla kommuner är villiga att vara med och betala.

– Eftersom hemkommunerna inte är skyldiga enligt grundskolelagen att delta i ersättande skolors driftkostnad leder det till stor osäkerhet varje gång skolan tar in en elev från en kommun som inte har avtal med Waldorfföreningen, skriver föreningen.

– Vi känner till åtminstone ett fall där föräldrar valt att flytta till Sverige för att trygga sina barns skolgång inom Waldorf.

Föreningen konstaterar att ersättande skolor både i riket och i Sverige finansieras på samma nivå som kommunala skolor. Det hoppas man nu att ska bli verklighet också på Åland i och med att grundskolelagen revideras.

Föreningen betonar att det är viktigt att det stadgas i den nya lagen att en kommun bör vara med och betala för elever i ersättande skola enligt de faktiska driftskostnaderna.