DELA
Foto: Annica Lindström<07_Bildrubrik>SKA SVARA Marcus Lindholm, marinarkeolog på landskapsregeringen, förbereder svaret på förfrågningar om vrakfyndet.

Flera gör anspråk på Lågskärsvraket

Landskapsregeringen har inget att göra med äganderätten till fartygsvraket som hittats vid Lågskär – eller dess last.

Det är marinarkeologen Marcus Lindholms uppfattning.
Flera intresserade har kontaktat landskapsregeringen efter nyheten om att det som kan vara ångfartyget Kantava hittats av dykare vid Lågskär.

Landskapsregeringen har fått ett formellt meddelande om äganderätt av en advokat som företräder rättsinnehavare till vraket.

– Jag har utsetts till handläggare för det ärendet. Jag behöver diskutera med mina överordnade, och eventuellt med juridisk expertis, för att vi ska få ett hållbart svar, säger Marcus Lindholm.

– Men min bestämda åsikt är att landskapsregeringen inte har något med äganderätten att göra. När det gäller äganderätten till fartyget får de reda upp det sinsemellan.

Lasten då – koppar som kan vara värt upp till en miljon euro?

– Lasten ägs inte av fartygsägaren. Mitt förslag är att man börjar forska i Stockholm där fartyget avgick 1929. Det borde finnas en exportlicens, utförseltillstånd, utklarering – en massa dokument.

Med tanke på att fartyget var på väg till Leningrad (St Petersburg) var det troligen ett sovjetiskt importbolag som ägde lasten, säger han.

– Med andra ord är det arvtagarna till detta sovjetiska företag som äger den i dag. Jag har svårt att tänka mig att ryska staten skulle avstå från lättförtjänta pengar.

Den som vill bärga lasten måste först visa att man äger den. En anhållan om bärgningsrätt till landskapet hamnar troligen på kansliavdelningen.