DELA
Foto: Erkki Santamala

Viveka Lindström får Finlands vita ros

Viveka Lindström i Mariehamn belönas med Finlands vita ros på morsdag.
Lindström har fyra barn, varav två av barnen är autistiska och gravt utvecklingsstörda.

I motiveringen till varför hon får Finlands vita ros nämns bland annat att Lindström kämpar tillsammans med sin man för sina barns rättigheter och att hon är aktiv inom De utvecklingsstördas väl, Marthaföreningen och Röda Korset där hon varit stödperson till en pensionär via vänverksamheten. Detta uppger Ålands radio.

På bilden syns Viveka Lindström tillsammans med sonen Aron Holm.