DELA

Viveka Eriksson leder Finström

FINSTRÖM. Under 2016 svingar Liberalernas Viveka Eriksson ordförandeklubban i Finströms kommunfullmäktige. Centerns Rolf Karlsson är vice ordförande. Inga andra förslag presenterades.

Kommunstyrelsen består av ordförande Roger Höglund (C), vice ordf Torbjörn Björkman (Lib), andra viceordförande Sven-Anders Danielsson (C), Miina Fagerlund (S), Lene-Maj Johansson (C), Åke Mattsson (MSÅ) och Linda Pussinen (Lib). (al)