DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vittnesmål om sexuella trakasserier lästes upp i biblioteket

#Ålandockså, kampanjen med mål att få slut på sexuella trakasserier, utmynnade i söndags i en manifestation.

Under knappt två timmar läste frivilliga upp en del av de anonymiserade vittnesmål från åländska kvinnor som man under kampanjen samlat in.

Bland andra spelade folkmusikgruppen Kvinnfolk. Manifestationen avslutades med en utlysning av kvinnofrid.

– Under hela kampanjen har folk kommit samman, ställt upp och erbjudit sig att hjälpa till. Det säger nog något om hur angeläget det här ämnet har varit. Men än är det inte över. Det här är bara en start, säger Mia Hanström, som är en av initiativtagarna till kampanjen.

Läs mer i måndagens Nya Åland.