DELA
Foto: Åsub

Viss tillväxt väntas på arbetsmarknaden

Rekryteringsbehovet på arbetsmarknaden väntas vara relativt högt fram till våren 2019, trots en negativ utveckling inom restaurangbranschen.
Den årliga arbetsmarknadsbarometern för Åland förutspår en viss positiv volymtillväxt under det kommande året. Enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå väntas den sysselsatta arbetskraften öka med 0,4 procent, och rekryteringsbehovet beräknas bli relativt högt.

Den offentliga sektorns sysselsättning ökar med 0,6 procent, och den mest efterfrågade gruppen ser ut att bli servicepersonal såsom närvårdare, annan vårdpersonal och hemvårdare.

I jämförelse med förra årets prognos är tillväxten något mindre. I år motsvarade behovet av ny arbetskraft 5,8 procent av den totala arbetsstyrkan, vilket är en minskning med 0,8 procentenheter.

En negativ utveckling syns inom restaurangbranschen som minskar med 34 helårstjänster.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!