DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>ENIGA Det käbbel som har präglat många stadsplanedebatter i fullmäktige har inte funnits inom kommittén intygar medlemmarna. Nu hoppas de att frågan får en seriös behandling också i fullmäktige. Från vänster Barbro Sundback, Roger Jansson, Christian Nordas, Sirkka Wegelius och Anna Hjerling från StudioÖ som tillsammans med arkitektkollegan Johanna Wickström arbetat med projektet. Wickström och Erica Sjöström saknas på bilden.

Visioner om centrum över partigränserna

Politikerna står eniga bakom förslaget till hur stadskärnan i Mariehamn skall utvecklas.

Och de räknar med stöd i fullmäktige.
Nya Åland redogjorde i fredags om förslaget till riktlinjer för framtidens stadscentrum. Riktlinjerna har tagits fram av en kommitté bestående av ordförande Roger Jansson (MSÅ), vice ordförande Barbro Sundback (S), Christian Nordas (Lib) och Erica Sjöström (C) . Stadsarkitekt Sirkka Wegelius har varit sekreterare.

I går presenterade de, med undantag av Sjöström som var sjuk, sitt arbete som under den nio månader långa processen har bestått av ett flertal möten på Åland, två stadsutvecklingsseminarier i Sverige och en studieresa till Tyskland.

Resultatet kan sammanfattas som en vision om ett på alla plan hållbart, rättvist och tillgängligt centrum där det en dag kan bo dubbelt så många människor. Bilarna parkeras under marknivån för att frigöra gatuplanet för allt det som behövs för att få liv och rörelse utomhus.

– Förslaget från kommittén är enhälligt, betonade Roger Jansson på informationstillfället i går.

Klart redan nu är att det finns många mindre detaljer som kommer att engagera stadens beslutsfattare. Ett exempel kom fram redan på pressinfot i går då Barbro Sundback redogjorde för sin helt personliga åsikt om att statyn av Julius Sundblom borde flyttas till en ny plats utanför tidningen Åland på Strandgatan.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!