DELA
Foto: Joakim Holmström
Projektledare Yana Jahrén och karriärvägledare Maria Christensen har tagit emot 76 personer i behov av karriärvägledning. I mitten av januari planerar man att starta en chatt för att utöka sin tillgänglighet.

Visa vägen startar chatt

76 personer i behov av karriärvägledning har besökt Visa vägen på Storagatan. I januari startar man en chatt för att utöka sin tillgänglighet.