DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vinst första helåret för nytt skogsbolag

Resultatet för Ålands skogsindustriers första hela verksamhetsår blev drygt 300 000 euro.
Ålands skogsindustrier bildades i juni 2016 av Ålands skogsägarförbund, AB Skogen och Carl Rundberg.

Bolaget omsatte nästan 14 miljoner euro i fjol. Den totala avverkningsvolymen var drygt 208 000 kubik. Det kunde ha blivit ett rekordår, skriver bolagets vd Joakim Blom i verksamhetsberättelsen. Men i oktober blev det svårt att fortsätta avverkningstakten på grund av väta.

Fram till årsskiftet gick bolaget miste om nästan en månads avverkning. Men rotlagret har ökat så 2018 kan bli ett riktigt bra år.

Efterfrågan på trävaror har ökat i takt med att konjunkturen stärkts. Prisutvecklingen har varit moderat och det finns inga tecken på överhettning.

Sågverken i Godby och Önningeby producerade tillsammans 22 735 kubik sågat virke. Sextio procent såldes på hemmamarknaden och resten exporterades till bland annat Finland, Sverige och Belgien. Flisen i Godby producerade motsvarande drygt 41 000 torrton flis. Det mesta säljs till BillerudKorsnäs i Gävle där det blir vätskekartong.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!