DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>BRA JOBB Elisabeth Nauclér har under flera år jobbat konstruktivt med vindkraftsfrågan skriver insändarskribenten.

Vindkraftsbetänkande kommer på torsdag

Riksdagens ekonomiutskott har i dag behandlat lagförslaget om vindkraftsstöd till Åland.

Vad utskottet kom fram till vill SFP:s  Lars Erik Gästgivars inte uttala sig om eftersom ärendet ännu är under behandling.

Gästgivars säger att han fortfarande är positiv till att förslaget kommer att gå igenom. Men han konstaterar att det inte är så enkelt som han trott och att förhandlingar har först i dag.

– Åland är alltid Åland och det finns somliga som tycker att man inte ska vara där.

Det slutliga betänkandet om lagförslaget ger utskottet på torsdag.