DELA

Vindkraft kan stoppas på Vårdö

Landskapsregeringen vill upphäva Vårdö byggnadsnämnds beslut om bygglov för vindkraftverk på Simskäla. Man hänvisar bland annat till att bygget riskerar att påverka fågellivet i området starkt negativt. Landskapsregeringen kritiserar kommunen för att inte ha följt regelverket.