DELA
Foto: Stefan ÖhbergFÄLLD Företagaren dömdes bland annat för grovt bokföringsbrott. Bilden är arrangerad.

Villkorligt straff för företagare

Åtta månader fängelse – villkorligt – blev straffet för den 70-åriga företagare som dömts för grovt bokföringsbrott, oredlighet som gäldenär och gäldenärsbedrägeri.
Det första brottet begicks mellan 2006 och 2009, det andra mellan 1998 och 2010 och det tredje 2010.

I huvudsak handlar den brottsliga gärningen om att företagaren har underlåtit att bokföra affärshändelser, upprättat bokslut som strider mot bokföringslagen och tagit in vilseledande och oriktiga uppgifter i bokföringen under de aktuella åren. Om bokföringen hade gjorts korrekt hade det hamnat på obestånd redan 2007 och inte tre år senare.

Efter att bolaget gick i konkurs 2010 bokförde företagaren löneuttag på drygt 90 000 euro trots att bolagets omsättning inte skulle ha gett utrymme för sådana uttag.

Vid konkursen uppgick beloppet av oredovisade reseförskott till 129 000 euro. Bolagets tillgångar bestod till största delen av dessa reseförskott, en fordran som företagaren inte hade för avsikt att återbetala, och på det här sättet har bolagets resultat enligt tingsrätten sett bättre ut än det i själva verket varit.

Åklagarens första åtalspunkt om grovt bokföringsbrott bifölls alltså av tingsrätten. Åklagaren hade yrkat på grovt brott också för de andra två åtalspunkterna, men tingsrätten kom fram till att brotten inte var grova.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!