DELA
Foto: Erkki SantamalaLÅST DÖRR Dörren på kommunkansliet är numera låst efter hoten. Man måste meddela sin ankomst via telefon eller dörrklockan.

Villkorligt fängelse för hot mot tjänstemän

Tingsrätten dömde i dag en man till 45 dagars villkorligt fängelse för olaga hot, förföljelse och ärekränkning.
Brottsoffren var två tjänstemän på Saltviks kommunkansli. Den dömde ska ersätta dem med totalt 2 300 euro.

Mannen hade varit missnöjd med hur ett bygglovsärende hade hanterats. Han hade bland annat använt ord som ”idiot” och ”fitta” i de meddelanden han skickade till tjänstemännen.

Rättens bedömning var att han till en början hade haft skäl att kontakta tjänstemännen. Men det spårade snabbt ur, med mejl och mess som fick tjänstemännen att frukta för sin och sina anhörigas säkerhet.

Som en följd av trakasserierna installerade kommunen säkerhetslås och porttelefon på kommunkansliet.

Mannen som förde sin egen talan i rätten förnekade inte att det var han som hade skickat meddelandena. Men han tyckte inte att de borde ha lett till ett åtal.

I dagens samhälle kallas många idioter utan att det leder till rättegång, sade han.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!