DELA

Vill utreda ny pant för plast

Kan man använda pant eller andra instrument för främja insamlingen av plastavfall? De nordiska länderna får nu en uppmaning av Nordiska rådet att utreda den frågan.

Rådet vill också att länderna bidrar till att stimulera återvinning av plastavfall och att respektive medlemsland informerar om vad de gör för att genomföra EU:s direktiv om att reducera de tunna plastkassarna.

Dessutom uppmanas de nordiska regeringarna att aktivt följa med Östersjöorganisationen HELCOMs aktionsplan mot avfall i havet och att arbeta aktivt i de internationella organ som kan bidra till att minska plastförorening i haven.

Beslutet togs på rådets presidiemöte på Silverskär i Saltvik i veckan. Eftersom samtliga partier är eniga i den här frågan behöver den inte behandlas på en session.