DELA

Vill storsatsa på solenergi på Åland

Det globala bolaget Neoen Renewables vill anlägga en storskalig solcellspark på Åland.– Området omfattar upp till 50 fotbollsplaner, säger Stefan Rumander, vd vid landskapets fastighetsverk.

Redan i somras kunde Nya Åland berätta att Energibolaget Neoen Renewables Finland Oy vill satsa på solenergi på Åland. Nu har projektet tagit ett steg vidare och företaget har lämnat in en intresseanmälan till Landskapets fastighetsverk om att få arrendera mark på Stornäset i Finström Grelsby för att anlägga en storskalig solcellspark. Företaget är inriktat helt på förnyelsebar energi.

Fastighetsverket vill gå brett ut för att hämta in synpunkter på förfrågan. Därför har man kontaktat landskapsregeringens olika enheter, Kraftnät Åland, Ålands vatten, Ålands natur och miljö samt Finströms kommun.

– Vi välkomnar även andra som vill lämna synpunkter att höra av sig. Det här är en ny frågeställning och en mångfacetterad fråga. Därför vill vi vara transparenta och hämta in synpunkter från olika delar av samhället, säger Stefan Rumander.

Hur ställer ni er från fastighetsverkets sida till förfrågan?

– Vi ställer oss i det här skedet helt neutrala till frågan. Vi konstaterar att det finns ett intresse och att det är vårt ansvar att utreda frågan. Ur ett globalt perspektiv är det givetvis bra med förnyelsebar energi, men frågeställningen kring marken är delvis utmanande. Fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde, så vattenavrinning är en fråga som behöver adresseras.

50 fotbollsplaner

Området som intresseanmälan omfattar är upp till 40 hektar och hör till Grelsby kungsgård där det i dag bedrivs skogsbruk.

– Det rör sig om 30, 40, 50 fotbollsplaner, så det är stora saker. Dessutom rör det sig om ett långt arrende, precis som med vindkraftssatsningar är det inte ett kortsiktigt projekt.

Enligt regelverket får fastighetsverket inte godkänna arrenden som sträcker sig längre än 20 år, vilket vore fallet för solcellsparken. Därför blir intresseanmälan även en fråga för landskapsregeringen och lagtinget.

Stefan Rumander betonar att frågan är i ett tidigt skede.

– Nu inväntar vi synpunkterna som vi har begärt in och sammanställer dem för att ha som underlag: Är det rätt och möjligt att gå vidare, eller är det utrett att det inte går? Vi är ute efter faktainsamling och transparens i det här skedet.

Neoen Renewables är ett från början franskt och numera globalt energibolag som är inriktat helt på förnyelsebar energi.


Företaget har varit verksamt i Finland sedan 2018 och står bland annat för vindkraftsparkerna Hedet i Närpes och Mutkalampi norr om Karleby.


Solenergiprojekt som är under planering, förutom på Åland, är solparkerna Kankaanpää och Nakkila med en sammanlagd årsproduktion på 50 megawatt.


Källa: Neoen Renewables Finland.