DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vill skapa ett vardagsrum i Österhamn

En slingrande parkpromenad avskild från trafiken med platser för fysiska aktiviteter. Det vill man skapa i Österhamn där det idag bara finns en grusgång.
På måndag nästa vecka ska ett utkast till utvecklingsplanen för Österhamn diskuteras i Stadsutvecklingsnämnden. Planen gäller området mellan Ångbåtsbryggan i söder och Sjökvarteret i norr.

– Den sträckan bidrar inte med något. Den är ödslig och där finns i dagsläget bara en grusgång, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Sedan 2015 är området inkluderat i delgeneralplanen för centrum. En medborgardialog och barnkonsekvensanalys visar att mariehamnarna vill att området i Österhamn utvecklas.

Man tycker att det är ett område med bra läge och att det är onödigt att det används som parkeringsplats. Istället vill man att den befintliga promenaden ska göras trevligare samtidigt som närheten till vattnet tas tillvara.

– Ungdomarna tycker inte att det finns någon plats för dem i centrum, som det är nu.

Mer liv och rörelse, fler mötesplatser och mer trygghet och trivsamt i centrum är några av de saker som ungdomarna önskar.

Utkastet till utvecklingsplanen fokuserar på ungdomar och aktivitetsområden för dem. I gestaltningsförslaget bevaras befintliga träd och nya planteras för att avgränsa strandpromenaden från Österleden.

– Det ska vara stadsbornas vardagsrum och vi vill utveckla området åt det hållet.

Läs mer i fredagens Nya Åland!