DELA
Foto: Erkki Santamala

Vill se extern granskning om Mariebad

Rolf Granlund, Bert Häggblom, Anders Holmberg, Bjarne Blomster och Stephan Toivonen vill att det i ”brådskande ordning” tillsätts ”en extern granskning, revision för att granska hela upphandlingsprocessen av projekteringstjänster för en renovering av Mariebad”. Det säger de i en motion till stadsfullmäktige.

– Trots att det finns fakta som visar på klara brister i upphandlingen av projekteringstjänster för en renovering av stadens badhus vägrar stadsledningen, med stadsdirektören som ytterst ansvarig, att utreda dessa, skriver de.

De man framför är bland annat avsaknad av upphandlingsannons, att infrastrukturdirektören överskridit sina befogenheter för delegerad upphandling, att direktören utan fullmakt från nämnden ingått avtal och att man riktat förfrågan till ett enda bolag. Motionärerna konstaterar att den totala summan för upphandlingen kan överstiga EU:s tröskelvärde för offentlig upphandling och att Mariehamns stad kan få en stämning på halsen av företag som inte fått vara med och lämna anbud.