DELA
Foto: Ulf Weman

Vill se enklare jordbruksregler

Europeiska kommissionen sonderar medlemsstaternas åsikter om unionens gemensamma jordbrukspolitik. Åsikterna ska fungera som underlag då man planerar hur jordbrukspolitiken ska se ut efter 2020.

Landskapsregeringen skriver i sitt svar att en förenkling inom EU är avgörande för utvecklingen av landsbygdsnäringarna och att fokus bör vara att minska den byråkratiska bördan.

– Minskad byråkrati för stödtagarna är mycket viktigt men det är också viktigt att förenklingsarbetet också riktas mot de genomförande myndigheterna.

Regeringen konstaterar också att det är helt avgörande för utvecklingen att EU ger jordbrukspolitiken en budget som håller för att uppnå alla nya mål. (tt-s)